top of page

SPEELS EN COMFORTABEL WONEN

logo_nije_skoalle.jpg
Nije Skoalle: een nieuw woonconcept

 

Ontwikkelaars Jaap Hoekstra en Martin de Maa zagen direct de potentie van het schoolterrein aan de Brandemeer. “Wij willen het verlangen naar de onbezorgde en avontuurlijke kinderjaren terug laten komen met een woonomgeving die ongedwongen speelsheid combineert met kwaliteit van leven. De best denkbare plek daarvoor is natuurlijk een voormalig schoolterrein. We transformeren de plek met 12 nieuwbouwwoningen en 13 huurwoningen naar de woonwensen van deze tijd: groen, energiezuinig en comfortabel.”

 

Het verleden in een nieuw jasje

 

Architect Hund Falk heeft het ontwerp voor Nije Skoalle gemaakt. Daarbij speelde de architectuur van de wijk en de bestaande schoolgebouwen, gebouwd in 1967, een cruciale rol. “De wijk Bilgaard ligt aan de rand van Leeuwarden, tegen natuurgebied Leeuwarderbos en op fietsafstand van het centrum. Kenmerkend voor de wijk is de mix van hoog-en laagbouwwoningen. Hierbij stond “een open samenleving” voor de maatschappelijke functie van architectuur centraal: functionele architectuur, met aandacht voor het individu die kan bijdragen aan de samenleving.”

 

Met zorg ontworpen

 

“Duurzaam ontwerpen begint met de gedachte om zoveel mogelijk van de bestaande bebouwing te behouden en daar waar mogelijk het plangebied te verdichten met nieuw toe te voegen woningen”, legt de architect uit. “De twee scholen worden om die reden behouden, alleen de gymzaal wordt gesloopt. De 12 nieuwbouwwoningen verdeeld over 6 blokjes zijn random tussen de twee scholen in geplaatst zodat er doorzichten door het hele gebied ontstaan en er niemand aan “de achterkant” woont. Er worden 23 parkeerplaatsen gerealiseerd aan de oostzijde zodat de rest van het gebied autovrij kan blijven. Voetpaden lopen door het plangebied en verbinden de woningen met het omliggende gebied.”

GROEN WONEN
Het plan - Groen wonen - Als eerste zichtbaar.jpg

Naast het sociale en duurzame aspect, speelt ook het groen een grote rol bij Nije Skoalle. “Hagen zorgen voor privacy en markeren de overgang van openbaar naar privé. De bestaande bomen worden zoveel mogelijk gehouden en bij de parkeerplaats worden een aantal bomen toegevoegd zodat de auto’s ook voor de omwonenden zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken worden”, geeft architect Hund Falk aan. “Naast de tuinen die bij de woningen horen is er ook een deel collectief groen dat door de bewoners gebuikt kan worden en door de VVE onderhouden wordt. Doordat er veel verharding wordt verruild voor groen zal het regenwater beter en langer kunnen infiltreren in de bodem en het groen zorgt voor een grotere biodiversiteit in het gebied.”

Oog voor elkaar

“Nije Skoalle is voor de sociale en stadse verbinder die maatschappelijk betrokken is. Wonen en opnieuw ontdekken op een plek waar verschillende leeftijdsgroepen, generaties, inkomens en achtergronden naast elkaar wonen. Het is een plek waar je met elkaar in contact blijft en waar nodig voor elkaar klaar kunt staan”, aldus de ontwikkelaars. 

NIJE SKOALLE

Sociaal, speels, modern, groen en zorgeloos wonen

bottom of page